Категории

AUTHORIZED DEALER

 

 

 

 

За личните данни

Сигурност:
Тази страница има за цел да Ви разясни политиката за защита на личните данни на спазвана от интернет сайт,разположен на адрес: http://www.extremeshop.bg Документът не представя политиката за защита на личните данни на трети лица-партньори на eXtreme Shop.Клиентите на нашия магазин се насърчават да се запознават с политиките за защита на личните данни на свързаните с eXtreme Shop интернет страници или политиките на наши подизпълнители или доставчици,когато такива им бъдат представяни.
 
В случай,че имате въпроси по отношение представената по-долу политика, моля обръщайте се към нас чрез електронна поща sales@extremeshop.bg или на телефон +359 889 973335 или +306 993 993 724.      


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Какви лични данни биват събирани от тази интернет страница?

Когато посещавате страниците на eXtreme Shop, вие го правите с цел получаване на информация за предлаганите от нас продукти и услуги,и евентуално да извършите покупка на предлагана от нас стока. За целите на обичайното разглеждане на продукти,eXtreme Shop не събира лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Закупуването на стока,предполага сключване на договор между Вас и  ВТА ЕКСТРИЙМ ЕООД. В качеството му на оператор на този интернет магазин. Това е договор за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). За осъществяване на този договор, и необходимата за това регистрация на потребителя, неминуемо се налага да бъде събран определен набор от лични данни. Като пример можем да посочим имената на лицето извършващо покупката, неговият данъчен адрес и адрес за доставка, както и всички необходими данни за издаване на фактура. В допълнение,eXtreme Shop би могъл да изиска от Вас данни, улесняващи осъществяването на договора като и-мейл адрес, факс или телефон. Нашите уеб-сървъри също така записват редица технически данни за вашето посещение, като IP адрес, кои страници сте посетили и др. Въпреки, че тези данни не представляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД, то ние считаме за необходимо да Ви уведомим.
 
По какъв начин се използва събраната информация?
Събраната от нас информация се използва единствено за целите на предоставяне на исканите от Вас стоки, които по наша преценка биха били от интерес за Вас. Анализът на тези данни помага за подобряването на съдържанието и услугите предоставяни от eXtreme Shop или да ви уведомим за наличие на проблеми при осъществяване на Вашите поръчки или за промени в нашите интернет страници.

С кого споделяме събраната информация?
За осъществяване на присъщата на този тип интернет дейност,за да бъде възможно доставянето на търсените от Вас продукти и услуги, неминуемо е необходимо да споделяме определен набор от данни с трети лица. Това биха могли да бъдат доставчици на услуги при обработване на Вашите поръчки, като доставчици, вносители на стоки, трети лица натоварени с финансовата и счетоводна обработка на поръчките и свързаната с тях документация, както и трети лица натоварени с технически функции по поддръжката на сървърите. В случай, че вие като клиенти сте се съгласили с това, предоставените от вас данни биха могли да бъдат използвани за осъществявани от нас на проучвания, изпращане на каталози или интернет-бюлетини и и-мейл писма, които да ви помогнат при избора на желаната от Вас стока, както и за участие в томболи и др. Когато е възможно, в договорите ни с трети лица ние указваме, че последните нямат право да разпространяват предоставените лични данни, освен за присъщо необходимите за изпълнение на сключения договор цели. Някои от тези лица биха могли да спазват собствени политики за защита на лични данни, които да предоставят допълнителна защита. В случай, че такива политики Ви бъдат представени, ние Ви насърчаваме да се запознаете с тях.
 
Как мога да получа достъп, да променя или изтрия подадени от мен лични данни?
Ако сте регистриран потребител на eXtreme Shop, Вие можете да администрирате голяма част от данните указани при Вашата регистрация.Регистрационната форма ще Ви даде възможност и да упражнявате контрол върху употребата на Вашия и-мейл адрес, позволявайки Ви да отказвате получаването на съобщения, различни от присъщо необходимите за осъществяване на поръчката.

Каква информация ще бъде разкрита ако бъде изискана по закон?
Ако нормативни изисквания налагат това, ние бихме били принудени да предоставим част или цялата налична информация за Вас на право охранителни органи или други правителствени институции правомощни по закон лица.Информацията,ще бъде предоставяна след представяне на съдебно разпореждане или друг установен в закона документ, издаден от компетентен държавен орган. Във всички случаи,ние ще изискваме да ни бъдат предоставени писмени документи, доказателства за самоличността на лицето, представляващо съответния орган,и ще предприемем необходимите стъпки, за да установим правомерността на разпореждането.

СИГУРНОСТ на Покупките
Защитен процес на доставка:

Всяка информация, за кредитна карта, която можете да въведете в нашия сайт е криптирана чрез прилагане на стандартния за индустрията протокол SSL (Secure Sockets Layer). eXtreme Shop използва SSL за да комуникира със защитените браузъри като Netscape и Internet Explorer. Тези браузъри криптират Вашите лични данни и информацията за кредитната Ви карта, което би затруднило изключително много всеки, който се опита да ги прихване по време на комуникацията между вашия компютър и нашия сървър и да ги използва неправомерно. Не се тревожете дали Вашият браузър е защитен или не - ако е незащитен, просто няма да можете да пазарувате при нас.
След като сте приключили със своята он-лайн поръчка, ние предприемаме адекватни процедури за защита на сигурността и неприкосновеността на информацията, намираща се на нашите сървъри. Голяма част от системите, които съхраняват физически Вашата информация не са свързани с Интернет, което намалява възможностите за пробив в сигурността. Системите ни се намират на място с подходяща защита, а достъпът на наши служители до Вашите данни също е ограничен и се контролира с пароли.

 
Ако все още не се чувствате достатъчно сигурни, можете да поръчате по телефона, по факс, поща или по друг подходящ начин за Вас.

Валути

Количка

Количката е празна.

TRAINING CENTER

 

 

 

 

 

Най-продавани